Letöltés...
© Copyright 2009-2016 - Zsóri Hajnalka lakberendező. All rights reserved.
Unua paĝo
Ejoj de loĝejoj
Antaŭa paĝo
Sekva paĝo
Mezurado
Planado
Aĉetado
Projektefektivigaj instrukcioj
Procedoj por efektivigi la projekton
Konsilado
Telekomunikada planado
Instruado, prelegoj
Publikigo de artikoloj, ilustraĵoj
Klient-prizorgado
Plan-prilaborado per komputilo por kunlaborantaj projektistoj

----------------

• Mezurado

La
simpla mezurado / mezurdesegnaĵo enhavas nur la nomojn, la ĉefdirektojn*, la geometriajn karakterizojn, la gravajn mezurojn (surfacojn areojn, larĝecojn, longecojn, la dikecon de muroj), la poziciojn de la muroj, pordoj, fenestroj kaj aliaj strukturoj. (Bazdesegnaĵo – Skalo** M=1:100, aŭ 1:50)
    
*ĉefdirektoj (aŭ ĉieldirektoj): nordo, sudo, oriento, okcidento
   **skalo (ĉi tie): la proporcio de la desegnaj mezuroj kompare al la realo

La
detala mezurado / mezurdesegnaĵo krome enhavas la detalajn mezurojn de la pordoj, fenestroj, kaj ceteraj strukturoj, la poziciojn de mekanikaj kaj elektraj armaturoj, la difinojn de tegaĵoj. (Bazdesegnaĵo - M=1:50, + se oni bezonas: ankaŭ transversa sekco, Skalo* M=1:50, fotoj)
    
*skalo (ĉi tie): la proporcio de la desegnaj mezuroj kompare al la realo

Kiun el la supraj servoj oni elektu?

- Posedantoj de nemoveblaĵoj, antaŭ ia ajn planado elektu
detalan mezuradon
- Agentoj de nemoveblaĵoj, al kiuj gravas, ke la aĉetantoj havu precizajn kaj detalajn informojn, kaj la kunlaborantoj povu efike labori elektu
simplan mezuradon
- Posedantoj, kiuj intencas vendi, aŭ luigi siajn nemoveblaĵojn, kaj kiuj volas sukcese konvinki la aĉetantojn, luantojn elektu
simplan mezuradon
- Aĉetantoj, aŭ luantoj - kiuj volas precize koni la karakterizaĵojn kaj eblecojn de la elektita nemoveblaĵo - elektu
simplan mezuradon

La procezo de mezurado, mezurdesegnaĵo:

- Antaŭa akordigo
- Oferto (kun la indiko de la prezo)
- Reciproka subskribo de la komisia kontrakto
- Ĉeloka mezurado kaj fotado pri la gravaj, aŭ komplikaj detaloj
- Mezurdesegnaĵo laŭ la akordigitaj detaloj (Bazdesegnaĵo Skalo* M=1:100, aŭ M=1:50, eventuale transversa sekco, Skalo* M=1:50)
- Transdono de la plano, ceteraj akordigoj
    
*skalo (ĉi tie): la proporcio de la desegnaj mezuroj kompare al la realo

La tarifo de tiuj ĉi servoj dependas de la detaleco, de la areo, de la komplikeco, de la dokumentiga maniero, kaj de la cirkonstancoj kiuj influas la mezuradon (ekz. plenŝtopitaj ejoj, malpuraĵo, mallumo, ktp.)

La ekzemploj pri la servoj estas nur ĝeneralaj, petu konkretajn informojn, oferton.

Mi deziras informiĝi pli detale pri la servo: "Mezurado, mezurdesegnaĵo"

REEN AL LA KOMENCO


• Plano

La tarifo dependas de la mezuroj kaj de la komplikeco de la unuopaj projektoj.

La kompleta planado enhavas tri etapojn:

I. Skiza plano / Difino de funkcioj en pluraj variantoj (kien? kion?)
II. Oferta plano / Prilaboro de la vidaĵo de elektita varianto (kian?)
III. Kompleta plano / Detala konkretigo de la definitiva varianto (kiun? kiel grandan? kiom? el kiu materialo? kiel?)

Kiu elektu la supran servon?

- Kiu deziras individuan internan konstruartaĵon, meblaron por sia loĝejo, vilao, kontoro, komerca-, gastiga-, aŭ alifunkcia ejo
- Kiu deziras konstruigi novan domon
- Kiu volas transformi, ampleksigi, renovigi sian nemoveblaĵon, se:
    - li ne havas sufiĉan tempon,
    - li ne havas sufiĉan faksperton,
    - li ne havas sufiĉe da ideoj, aŭ ĝuste havas tro multe da ili,
    - gravas por - li la praktika uzebleco, dezajno, prezo, kvalito.

La procezo de la planado: (La listigo estas informa, la enhavo povas varii.)

- Antaŭa akordigo
- Oferto
- Reciproka subskribo de la komisia kontrakto

I. Skiza planetapo (skaloĝustaj, sed ne detalaj, nigraj-blankaj skizoj):

- Detala akordigo, traktado de la bezonoj, informojn peti de la kliento
-
Funkcia skizo pri organizo de ejoj, mebloj, en 2-3 variantoj (Bazdesegnaĵoj M=1:50)
-
Skizoj pri la vidaĵoj (laŭ bezono)
- Akordigo de la plano

II. Oferta planetapo (skaloĝustaj, sed nur parte precizigitaj, koloraj desegnaĵoj):

- La akordigita, definitiva desegnaĵo pri instalaĵoj (M=1:50)
- Projekcioj pri la muroj (M=1:50, aŭ M=1:20)
- Planoj pri vidaĵoj
- Koloro- kaj stiloplanoj
- Prezento de materialmodeloj kaj katalogoj
- Akordigo de la plano

III. Kompleta planetapo (detalaj teknikaj planoj):

- Teknika priskribo
- Plano pri konstruado-malkonstruado
- Arkitektura bazdesegnaĵo
-
Plano pri la instalado de elektraj armaturoj (laŭ la fakaj pretendoj)
- Plano pri la instalado de mekanikaj elementoj (laŭ la fakaj pretendoj)
- Plano pri tegaĵoj
- Specialaj planoj (ekz. penda plafono, balustrado, meblo, ktp.)
- Plano pri teksaĵoj (tapiŝo, drapiraĵo, kurteno, ktp.)
- Propono pri dekoracioj, artaĵoj
- Indika tabelo pri la konstruelementoj kaj materialoj kun detalaj informoj pri ili
- Konsiloj en temoj, kiuj ne bezonas planon
- Akordigo kun alifakaj projektistoj, konstruistoj
- Transdono de la planoj

La ekzemploj pri tiuj servoj estas nur ĝeneralaj, petu konkretajn informojn, oferton.

Mi deziras informiĝi pli detale pri la servo: "Planado".

REEN AL LA KOMENCO


Aĉetado

Tiu ĉi servo estas mendebla memstare, sendepende de projektado.

Kiu elektu la supran servon?

- Kiu ne havas sufiĉe da tempo, aŭ ne ŝatas aĉetadi
- Al kiu plaĉas tre diversaj elementoj, sed kiu tamen malfacile povas elekti
- Por kiu gravas la oportuna proporcio inter prezo kaj valoro, sed kiu ne povas facile orientiĝi inter la abundaj proponoj

Procezo por helpi ĉe la aĉetado:

- Antaŭa akordigo, interkonsento
- Serĉi kaj prezenti la adekvatajn artiklojn al la kliento, (ekz. materialojn, meblojn, aparatojn, kompletigojn, ktp.)
- Montri al la kliento la trovitajn artiklojn, kaj demandi lian opinion
- Helpi elekti la konvenajn artiklojn, magazenojn kaj prezojn
- Laŭ la bezonoj de la kliento la ordo de aĉeto

La ekzemploj pri la servoj estas nur ĝenerale informaj, petu konkretajn informojn, oferton.

Mi deziras informiĝi pli detale pri la servo: "Helpo ĉe aĉetado"

REEN AL LA KOMENCO


• Projekefektivigaj instrukcioj

Tiu ĉi servo mendeblas nur kun kompleta planado, en laŭplaĉaj horoj.

Kiu elektu ĝin?

- Kiu mem povas kaj volas inspekti la efektivigon, sed volas esti certa, ke ĉio okazas laŭ la planoj

La procezo de efektivigaj instrukcioj:

- Antaŭa akordigo
- Oferto
- Reciproka subskribo de la komisia kontrakto
- Difini la efektivigajn laborojn
- Kontroli de la efektivigajn laborojn, direkti ilin laŭ la postuloj de projektistoj kaj investantoj (en certaj okazoj kaj horoj laŭ la pretendoj de la kliento)

La ekzemploj pri tiuj servoj estas nur ĝenerale informaj, petu konkretajn informojn, oferton.

Mi deziras informiĝi pli detale pri la servo: "Projektistaj instrukcioj"

REEN AL LA KOMENCO


• Procedoj por efektivigi la projekton

Tiu ĉi servo mendeblas nur kun kompleta planado.

Kiu elektu ĝin?

- Kiu ne havas sufiĉe da tempo, aŭ fakkonoj por la traktadi kun la fakuloj, kaj kontroli laboron
- Kiu ne konas fidindajn fakulojn por la specialaj laboroj

La procezo de kunlaboro de aranĝo de la efektivigo:

- Antaŭa akordigo
- Oferto
- Reciproka subskribo de la komisia kontrakto
- Difinila efektivigajn laborojn
- Helpi elekti fakulojn, kiuj efektivigos la planojn, kaj kontrakti kun ili
- Kontroli la efektivigajn laborojn, direkti ilin laŭ la postuloj de projektistoj kaj investantoj
- Kontroli la kvanton kaj kvaliton de la aĉetitaj materialoj, mebloj kaj aparatoj
- Helpi kontroli la fakturojn
- En situacioj, kiam necesas decidi, fakaj konsiloj por la kliento

La difino de tarifo kaj pagmaniero okazas laŭ individua interkonsento. Tiu kutime dependas de la tempo, aŭ la sumo de investo, kaj la komplikeco de la efektivigo. Petu konkretajn informojn, oferton.

Mi deziras informiĝi pli detale pri la servo: "Kunlaboro de aranĝoj de la efektivigo"

REEN AL LA KOMENCO


• Konsilado

Kiu elektu ĝin?

- Kiu havas tiajn demandojn pri interna arkitekto, kaj ensemblo, kiuj solveblas parole, sen planoj
- Kiu volas aĉeti, aŭ lui nemoveblaĵon, kaj ne estas certa, ke ĝi estas konvena
- Kiu volas vendi, aŭ luigi sian nemoveblaĵon, kaj deziras "sorĉi" ĝin alloga, dezirinda

La procezo de konsilado:

- Antaŭa akordigo, interkonsento
- Ĉeloka esploro, kaj tujaj respondoj al la demandoj de kliento pri ensembloj
- Postaj respondoj laŭ interkonsento (per telefono, retpoŝto ktp.), kiuj bezonas ceterajn esplorojn

Difini la tarifon, de tiu ĉi servo oni kutimas laŭ tempo. La pago por tiu ĉi servo okazos ĉeloke

La ekzemploj pri tiuj servoj estas nur ĝenerale informaj, petu konkretajn informojn, oferton.

Mi deziras informiĝi pli detale pri la servo: "Konsilado"

REEN AL LA KOMENCO


• Telekomunikada planado

Gravas noti, ke tiu ĉi servo kaj la "normala" planado ne estas samvaloraj! Pro relative malmultaj informoj, ĝi estas konsiderenda kiel bazideo, simile al la desegnaj artikoloj de fakĵurnaloj. Mendeblas laŭ retmesaĝo, aŭ letero.

Kiu elektu ĝin?

- Kiu volas sin mem plenumi la planadon, aĉetadon, efektivigon, sed bezonas plupenseblan bazideon
- Por kiu ankoraŭ ne estas aktuala la efektivigo, sed li jam nun volas kalkuli pri ĝi, aŭ pensadi pri ĝi
- Kiu bezonas helpon de fakulo nur por oportune aranĝi la funciojn en la disponebla spaco

La procezo de la telekomunika planado:

- Kontakto, antaŭa akordigo
- Oferto
- Mendo de servo
- Traktadi la bezonojn laŭ la planoj, senditaj de kliento (al tiu fazo nepre apartenas bone videbla, bazplano kun precizaj mezuroj laŭ la skaloj: M=1:50, aŭ M=1:100)
- Planado kaj priskribado, sendi la dokumentojn al la kliento (per retpoŝto, aŭ tradicia poŝto)

La tarifo de telekomunikada planado kaj la pagmanieroj:

La tarifo de telekomunikada planado dependas de la grandecoj kaj la nombroj de la etaĝoj, influas ĝin la tipoj kaj nombroj de la menditaj planoj. 3D desegnaĵo estas mendebla nur kun bazplano, sed en laŭplaĉa nombro. Okaze de perpoŝta sendo: + sendokosto.
Por la tarifo de telekomunikada planado alklaku ĉi tien.

La listo de tarifo ne inkluzivas la aldonvaloran imposton, kaj la kostorepagon de la eventuala laborveturado. La ekzemploj pri tiuj servoj kaj iliaj tarifoj estas nur ĝenerale informaj, petu konkretajn informojn, oferton.

Mi deziras informiĝi pli detale pri la servo: "Telekomunikada planado"

REEN AL LA KOMENCO


• Instruado, prelegoj

Kiu elektu tiujn servojn?

- Estonta loĝejdezajnisto, kiu anstataŭ la tradiciaj lernejaj studoj volas elekti pli liberan, praktikec-orientitan, individuan studadon, kaj alproprigi konojn, sufiĉajn por la sukcesa agado
- Komencanta loĝejdezajnisto, kiu siajn fakajn sciojn konsideras nekompletaj, kaj kiu volas kompletigi ilin sub kontrolo
- Firmao, entrepreno, instrua institucio, kiu volas ampleksigi la konojn de siaj kolegoj, partneroj, studentoj pri arkitekturo, aŭ loĝejdezajno
- Instrua institucio, kiu havas, aŭ havos kurson laŭ oficialaj pretendoj, pri loĝejdezajno, kaj kiu serĉas novan instruiston

La procezo de instruado, trejnado, prelego:

- Kontakto, antaŭa akordigo
- Oferto
- Reciproka subskribo de la komisia kontrakto
- Detala akordigo, registrado de indikoj
- Laŭbezone plano de studprogramo, lernohoraro, skizo de prezentado, listo de helpiloj
- La kompilado de la temoj por la studhoro, aŭ prezentado, kaj ilustraĵoj
- La efektivigo de la instruado, trejnado, aŭ prezentado
- Enketo, kaj analizado de la opinioj

La difino de tarifo kaj la pagmaniero dependas de individuaj pretendoj, kaj okazas laŭ reciproka interkonsento. La ekzemploj pri tiuj servoj estas nur ĝenerale informaj, petu konkretajn informojn, oferton.

Mi deziras informiĝi pli detale pri la servo: "Instruado, prezentado"

REEN AL LA KOMENCO


• Publikigo de artikoloj, ilustraĵoj

Kiu elektu ĝin?

- Firmaoj, entreprenoj, kiuj volas aperigi artikolojn, ilustraĵojn en siaj katalogoj pri loĝejdezajnaj temoj
- Arkitektaj, loĝejdezajnaj fakmagazinoj, kiuj serĉas novajn aŭtorojn, ilustristojn

La procezo de publikigo (artikolo, ilustrado):

- Kontakto, antaŭa akordigo, interkonsento je la limdato
- Interkonsento, reciproka subskribo de la komisia kontrakto
- Laŭbezone: kolektado de indikoj
- Artikolo, ilustrado (desegnaĵo, foto)
- La transdono de la verko

La difino de tarifo kaj la pagmaniero dependas de individuaj pretendoj, kaj okazas laŭ reciproka interkonsento. La ekzemploj pri tiuj servoj estas nur ĝenerale informaj, petu konkretajn informojn, oferton.

Mi deziras informiĝi pli detale pri la servo: "Publikigo de artikoloj, ilustraĵoj"

REEN AL LA KOMENCO


• Klient-prizorgado

Kiu elektu ĝin?

- Firmao, entreprenoj, kiu volas vendi novajn loĝejojn, kiu deziras precizigi kaj facile administri la pretendojn de aĉetantoj

La procezo de klient-prizorgado:

- Kontakto, antaŭa akordigo
- Oferto
- Reciproka subskribo de la komisia kontrakto
- Detala akordigo, registrado de indikoj
- Kontaktiĝo kun la aĉetantoj, enketo kaj la registrado de iliaj bezonoj
- Kontaktiĝo kun la komercaj kaj konstruaj entreprenoj, akordigo kaj la registrado de ebloj, kondiĉoj
- Perado inter la klientoj, dokumentado

La difino de tarifo kaj la pagmaniero dependas de individuaj pretendoj, kaj okazas laŭ reciproka interkonsento. La ekzemploj pri tiuj servoj estas nur ĝenerale informaj, petu konkretajn informojn, oferton.

Mi deziras informiĝi pli detale pri la servo: "klient-prizorgado"

REEN AL LA KOMENCO


• Plan-prilaborado per komputilo, por kunlaborantaj projektistoj

Prilaborado de arkitekturaj aŭ loĝejdezajnaj, teknikaj, 3D fotoaspektaj desegnaĵoj per planprogramo ARCHLineXP.

Kiu elektu tiun servon?

- Projektistoj, kiuj laboras ankaŭ per la programo ARCHLine XP, sed bezonas helpon prilabori la planojn pli detale
- Projektistoj, kiuj ne scipovas uzi komputilan planprogramon, sed deziras pretigi siajn dokumentarojn, aŭ kelkajn planojn kiel komputilaj desegnaĵoj. Tiel ekzemple:
- Arkitektoj, por prilabori plan-dokumentarojn antaŭ ol peti konstru-permeson, aŭ efektivigi ilin
- Internaj arkitektoj, loĝejdezajnistoj por modeli kelkajn 3D fotoaspektajn desegnaĵojn

La procezo de la komputila plan-prilaborado:

- Antaŭa akordigo
- Oferto
- Reciproka subskribo de la komisia kontrakto
- Detala akordigo, registrado de indikoj
- La prilaborado de la plano
- La transdono de planaro

La difino de la tarifo kaj la pagmanieroj dependas de individuaj pretendoj, kaj okazas laŭ reciproka interkonsento.

Mi deziras informiĝi pli detale pri la servo: "Komputila plan-prilaborado"

REEN AL LA KOMENCO
English
Hungarian
Budapest H-1033

Tel/Fakso: +36-1-250-5125
Radiotel.: +36-30-999-6420

h.zsori@gmail.com