Letöltés...
© Copyright 2009-2016 - Zsóri Hajnalka lakberendező. All rights reserved.
Unua paĝo
Ejoj de loĝejoj
Antaŭa paĝo
Sekva paĝo
Onidire, ĉiu estas sperta "loĝejdezajnisto", ja ĉiu loĝas iel. Kial oni devus komisii aferon al profesia loĝejdezajnisto?
Kial mi fidu fremdulon kiu ne scias kiamaniere mi volas loĝi? Ja ŝi ne konas min?
Certe estas multekoste komisii aferon al loĝejdezajnisto…
Kiel oni povas ŝpari helpe de loĝejdezajnisto?
Kiam estas oportune komisii aferon al loĝejdezajnisto?
Ĉu oni povas mendi planojn nur pri kompleta loĝejo, aŭ ankaŭ pri parto?
Ĉu estas oportune desegnigi 3D planojn per pluraj loĝejdezajnistoj, kaj elekti loĝejdezajniston laŭ la rezultoj?
Kiel oni decidu? Kiun loĝejdezajniston oni elektu?
Kial ĝuste vin mi elektu?
Kiom grava estas por vi sekvi la aktualan modon dum via laboro?
Kiun stilon vi preferas?
Kiamaniere oni povas fariĝi loĝejdezajnisto?
Kio estas la diferenco inter loĝejdezajnisto kaj interna arkitekto?
Ĉu por loĝejdezajnisto estas permesata ankaŭ malkonstruigi murojn?
Inter la servoj ne troveblas taksado de efektivigaj kostoj. Kiel oni povas ekscii, kiom kostos la projekto?
Dum la elŝuto de la retejo anstataŭ la surskriboj kial videblas nigraj kvadratoj, kiuj malaperas nur fine de la elŝuto?
Mi volis printi unu paĝon, sed anstataŭ kelkaj tekstoj videblas nur nigraj kvadratoj. Kion fari?


----------------


• Onidire, ĉiu estas sperta "loĝejdezajnisto", ja ĉiu loĝas iel. Kial oni devus komisii aferon al profesia loĝejdezajnisto?

Ankaŭ deŝiriĝintan butonon ĉiu povas alkudri, tamen ne ĉiu volas kudri propramane sian kostumon. Loĝejdezajnisto estas grava fako, kies artifikojn oni devas ellerni, necesas daŭre studi, oni devas koni la novan modon, diversajn materialojn, teknologiojn, sperti multajn konstruindustriajn kaj interna-arkitektajn fakojn, havi ceterajn artajn kaj krei-povajn kapablojn, ktp. Vere, ĉiu povas mebli, ja ĉiu loĝas ie. Multaj faras tion bonguste, lerte, eĉ la rezulto plaĉas al ili. Sed, ĉu vi pripensis tion, kiom pli bone progresus la afero helpe de vera fakulo?

REEN AL LA KOMENCO


• Kial mi fidu fremdulon kiu ne scias kiamaniere mi volas loĝi? Ja ŝi ne konas min?

Tute ne temas pri tio, ke loĝejdezajnisto efektivigas siajn revojn per la mono de la komisianto. La bona plano ĉiam estas komuna kreaĵo, kies bazo estas la reciproka fido. La kliento informas pri siaj bezonoj, sopiroj, ebloj, kaj la loĝejdezajnisto aldonas siajn fakajn konojn, ideojn, kreas ordon, montras alternativojn, helpas elekti. Sed la definitiva decido ĉiam estas la tasko de la kliento.

REEN AL LA KOMENCO


• Certe estas multekoste komisii aferon al loĝejdezajnisto…

Tute ne. Ofte, kiam la klientoj ekvidas la prezo-oferton, en la komenco ili konsideras ĝin multekosta, ja „la plano estas nur papero”. Ili pensas, ke el tiu sumo oni povus aĉeti la sidmeblojn, aŭ tiun luksan akvokranon, viditan en iu ekspozicio. Nur poste ili rekonos, ke bona loĝejdezajnisto valoras la koston, ja laboras multe, kaj la helpo de tiu fakulo pluroble kompensas la elspezojn. Ankaŭ ĉi tie validas la proverbo: „Investi avare, pripenti amare.”

REEN AL LA KOMENCO


• Kiel oni povas ŝpari helpe de loĝejdezajnisto?

Plurmaniere:
- Se oni ne devas aĉeti, konstrui tiujn aĵojn, kiuj poste pruviĝos superfluaj (ekz. se oni ne enkonstruas pordon tien, kie ĝi dum 20 jaroj neniam estos fermata).
- Se oni evitas la duoblan aĉetadon pro la malĝusta elekto (ekz. se oni ne aĉetas tiun luksan akvokranon, pri kiu nur dum la uzado oni ekscias, ke ĝi ne estas konvena al nia hejtsistemo).
- Se ĉie oni elektas konvenan materialon, teknologion, teknikon, objekton (ekz. oni ne aĉetas la tro reklamitan miraĵon, se aĉeteblas io simila, sed pli malmultekosta, pli konvena).
- Se – utiligante la kontaktojn de la loĝejdezajnisto – oni aĉetas ne en la vendejo konata de si mem, sed tie, kie oni povas aĉeti plej avantaĝe.
- Se oni priuzas tiujn aĉeteblojn kun rabato, kiujn kelkaj vendejoj ofertas ekskluzive al la klientoj de la loĝejdezajnistoj.

REEN AL LA KOMENCO


• Kiam estas oportune komisii aferon al loĝejdezajnisto?

Kiel eble plej frue. Jam ĉe la elekto de la parcelo aŭ loĝejo ni povas doni utilajn konsilojn. Estas nekonsilinde prokrasti la tempon de la zorga planado. Kiam la plano ekzistas nur ankoraŭ sur papero, tiam oni povas jam pripensi multe, sen superflua elspezo. Dum la efektivigo ĉiu ŝanĝo kostas multe. Ĉar ĉiuj detaloj rilatas al la ceteraj, estas grave, ke la fakuloj laboru ne solaj, sed kiel anoj de teamo, ĉar nur la kunlaborado kaj daŭra dialogo povas efektivigi bonan rezulton.

REEN AL LA KOMENCO


• Ĉu oni povas mendi planojn nur pri kompleta loĝejo, aŭ ankaŭ pri parto?

Oni povas mendi ian ajn servon de loĝejdezajnisto ĉu etan, ĉu grandan, ĉu malmultekostan, ĉu luksan. La plej efikaj rezultoj kompreneble estas atingeblaj tiam, se oni komisias al la loĝejdezajnisto ne nur al la planadon, sed ankaŭ al la inspektadon de la efektivigo. Tamen, ankaŭ la malpli grandaj taskoj estas same gravaj por ni.

REEN AL LA KOMENCO


• Ĉu estas oportune desegnigi 3D planojn per pluraj loĝejdezajnistoj, kaj elekti loĝejdezajniston laŭ la rezultoj?

Ne! Tiu ĉi konkursiga sistemo estas ofta, sed nur ĉe la konsiderinde grandaj projektoj. Ĉe unuopaj loĝejoj tio estas sensenca. Komisii ion al loĝejdezajnisto estas konfidenca afero. Por ke ni povu ekkoni ĝisfunde la bezonojn, eblojn de la kliento, ni devas multfoje kaj longe interparoli, nur tiel ni povas fari la plej konvenan planon. La loĝejo ne estas scenejo. La plano temas ne nur pri la vidaĵo. La 3D planoj estas aktualaj je la dua triono de la racia projekta etapo. Estas tute superflue malŝpari pluroble da tempo kaj mono por provi plurajn loĝejdezajnistojn, ja ili prave volas ricevi la koston de sia laboro. Tamen nur unu ideo de unu loĝejdezajnisto efektiviĝos. Do, elektu pli frue unusolan loĝejdezajniston por la sukcesa laboro.

REEN AL LA KOMENCO


• Kiel oni decidu? Kiun loĝejdezajniston oni elektu?

Sekvu viajn impresojn kaj racion. En la revuoj kaj hejmpaĝoj pri loĝejdezajno oni povas vidi plurajn planojn de loĝejdezajnistoj (kiel nun la miajn). Mi proponas, kiam vi rigardas la fotojn, desegnaĵojn kaj tekstojn, ne pensu pri tio, ĉu la projektoj estus konvenaj por vi, ja ili estis pretigitaj ne por vi. Prefere esploru tion: Ĉu ili enhavas bonajn ideojn? Ĉu ili estas uzeblaj, profesiaj? Ĉu ili pruvas fakkonojn kaj zorgemon? Ĉu ili havas ian pluson? Ĉu la solvojn vi sentas simpatia? Ĉu vi povus fidi tiun loĝejdezajniston (aktuale min)?

REEN AL LA KOMENCO


• Kial ĝuste vin mi elektu?

La komisio de loĝejdezajnisto baziĝas sur reciproka, konfidenca kontakto. Dum multe da interparoloj ni devas ekkoni la klienton, la familianojn, ilian personecon, vivmanieron, kutimon, ktp. por ke ni povu projekti la plej konvenan planon por ili. Tio povas sukcesi nur per kunagado, per reciproka fido. Mi ne volas ripeti min, prefere mi petas vin foliumi mian hejmpaĝon, kaj poste decidi, ĉu vi povus fidi min, mian diskretecon, kompetenton, fakspertojn, konsciencon, ideojn, ktp.? Elektu min nur se vi pensas tiel, ke jes. Se vi havas plurajn demandojn por subteni la firman decidon, bonvolu demandi
ĉi tie.

REEN AL LA KOMENCO


• Kiom grava estas por vi sekvi la aktualan modon dum via laboro?

La aktuala modo estas tiel grava por mi, kiel grava ĝi estas por mia kliento. Mi konas la plej novajn modojn, materialojn, teknologiojn. Se por mia kliento estas grava sekvi la plej novan modon – kompreneble – mi aplikas ilin. Tio estas proponata tiam, se okaze de nova ŝanĝo en la modo vi havos eblon denove sekvi ĝin. La modoj en loĝejdezajno – same, kiel en la vestmaniero - relative rapide ŝanĝiĝas, kaj la okulfrape eksmodaj kreaĵoj post iom da tempo ŝajnas malagrable strangaj. Do, se oni ne volas ofte ŝanĝi la meblaron, mi proponas prefere neŭtralan, ne porokazan aspekton.

REEN AL LA KOMENCO


• Kiun stilon vi preferas?

Mi ŝatas projekti laŭ ĉiu stilo. En la laboro de loĝejdezajnistoj estas ekscita interalie tio, ke ĉiam mi devas alimaniere pensadi, senti, vidi. Pro tio la respondo estas alia, se temas pri mia propra loĝejo, aŭ se temas pri mia laboro. Mi mem preferas – kiel en mia vestmaniero – la modestajn, ne porokazajn solvojn. Do, tio ne signifas, ke dum laboro mi ne ŝatus aliajn stilojn. Eĉ male! Dum mia laboro mi preferas ĉiam tiun stilon, en kiu ĝuste mi havas okazon labori.

REEN AL LA KOMENCO


• Kiamaniere oni povas fariĝi loĝejdezajnisto?

Nuntempe en Hungario la fako de loĝejdezajnisto estas mezgrada kvalifiko (OKJ-a), akirebla post la abiturienta ekzameno. Oni povas lerni ĝin kaj ekzameniĝi en pluraj studejoj, kiuj okupiĝaspri la instruado de plenkreskuloj. Ankaŭ jam diplomitaj loĝejdezajnistoj povas elekti el pluraj poststudoj, sed nuntempe ankoraŭ ne ekzistas ŝtata supergrada instruado, kaj oficiala ekzameno por la nivelo de „majstro”. Mi proponas, ke antaŭ ol vi ekstudus, pripensu, kion vi opinias pri tiu fako. Serĉu aktive laborantajn loĝejdezajnistojn, demandu pri iliaj spertoj. Ĉe la elekto de la studejo ne tio estu la ĉefa vidpunkto, kie troviĝas la studejo, kaj kiom kostas la kurso. Zorge orientiĝu ĉe pluraj studejoj antaŭ ol elekti. Tiu ĉi fako – ja pluraj konsideras ĝin (ankaŭ) hobio – estas grava, kompleksa, kaj ĝi bezonas senĉesan studadon. Necesas ne nur kreopovo, talento en artoj, sed ankaŭ multe da teknika kompetento kaj scio, psikologio, modesteco, ktp. Kvankam ĝi estas laŭmoda fako, sed en Hungario ankoraŭ malpli multaj fakuloj povas vivteni sin per ĝi, ol en landoj havantaj pli profundajn tradiciojn de dezajna kulturo.

REEN AL LA KOMENCO


• Kio estas diferenco inter loĝejdezajnisto kaj interna arkitekto?

La diferenco montras sin en la enhavo de la studoj kaj en la kvalifiko. La „interna arkitekto” estas ligita al superaj studoj en universitato, aŭ en altlernejo. Dum la studoj la studentoj okupiĝas ĉefe pri komunumaj spacoj, arkitekturo, mebloplanado, kaj malpli multe pri loĝejoj. Interna arkitekto povas akiri rajton por fari planojn, kiuj estas ligitaj al aŭtoritata konstrupermeso. En la landoj, kiuj havas pli profundajn tradiciojn pri dezajna kulturo, ĝenerale okazas tiel, ke arkitekto, interna arkitekto kaj loĝejdezajnisto kune prilaboras la projektojn. Ĉe ni – bedaŭrinde – la kutimo estas ankoraŭ tio, ke la klientoj la tutan planadon komisias nur al unu fakulo.

REEN AL LA KOMENCO


• Ĉu por loĝejdezajnisto estas permesata ankaŭ malkonstruigi murojn?

Tiu ĉi demando estas kompleksa. Teorie la plano de la domo estas abstrakta posedaĵo de ĝia arkitekto, do transformi ĝin sen permeso oni ne rajtus. Tamen, la permeso ofte jam ne estas akirebla, kaj la posedanto de loĝejo prave pretendas, ke lia loĝejo estu konvena por li mem. Krome la malkonstruo de muroj havas jurajn kaj teknikajn kondiĉojn. Variigi fronton (fasadon) aŭ la strukturon de ĉefaj elementoj, oni rajtas nur akirinte aŭtoritatan permeson, kies planojn rajtas fari nur arkitekto, aŭ inĝeniero. Internajn murojn (vandojn), kiuj ne subtenas pezon, oni povas „movi” pli facile, sed ekzistas okazoj, kiam tamen estas necesa konsulti inĝenieron (ekz. en paneldomo, aŭ en malnova blokdomo ĉe malkonstruo de tuta vando, ktp.). Ankaŭ loĝejdezajnisto rajtas proponi malkonstruon de muro, sed ŝli devas scii la limojn de sia kompetento, kaj atentigi la klienton, se necesas konsulti ankaŭ aliajn fakulojn.

REEN AL LA KOMENCO


• Inter la servoj ne troveblas taksado de efektivigaj kostoj. Kiel oni povas ekscii, kiom kostos la projekto?

La taksado de kostoj estas dubinda prognozo, pro tio ĝi ne estas profesia propono. Nuntempe la produktantoj kaj komercaj firmaoj havas vastajn sortimentojn. Ekz. estas aĉetebla kahelo por malpli ol 1.000 forintoj kaj por pli ol 100.000 forintoj po m², do la finajn kostojn kalkuli pli frue estas preskaŭ neebla Estas malfacile taksi, kiom kostos la renovigo de banĉambro. Kaj tiu problemo koncernas ĉiujn terenojn en laboro de loĝejdezanisto. Pro tio mi kutimas labori laŭ inversa elirpunkto. La kliento difinu la disponeblan sumon de elspezoj, kaj mi proponas solvojn konvenajn al ĝi. Tiel oni povas preventi, ke la prezo de la definitivaj elektoj tro superu la antaŭe difinitan sumon, kaj intertempe elĉerpiĝu la mono. En la etapo de efektivigaj planoj, la detala listo pri kostoj jam inkluzivas la konkretajn prezojn de la elektitaj materialoj, objektoj, do oni jam povas kalkuli per ili. Sendepende de la listigo, la kliento kompreneble povas mendi iajn ajn ceterajn servojn, kiujn ĝi ne inkluzivas, sed kiujn ŝli tamen bezonas.

REEN AL LA KOMENCO


• Dum la elŝuto de la retejo anstataŭ la surskriboj kial videblas nigraj kvadratoj, kiuj malaperas nur fine de la elŝuto?

Verŝajne vi uzas foliumilon Internet Explorer 6, aŭ pli fruan. Bedaŭrinde ili ankoraŭ ne bone traktas la travideblajn bildojn 32 bit .png, kiaj troveblas ankaŭ en tiu ĉi hejmpaĝo. Mi proponas, ke uzu plejnovan foliumilon Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, aŭ Opera, tiel ne aperos tiuj problemoj.

REEN AL LA KOMENCO


• Mi volis printi unu paĝon, sed anstataŭ kelkaj tekstoj videblas nur nigraj kvadratoj. Kion fari?

Bonvolu legi la antaŭan respondon, kaj provu procedi laŭ ĝi.

REEN AL LA KOMENCO

.
English
Hungarian
Budapest H-1033

Tel/Fakso: +36-1-250-5125
Radiotel.: +36-30-999-6420

h.zsori@gmail.com